Osmanlı Devleti’nin ekonomik ve mali yapısı

1. Ekonomi nedemektir.
2. Kaç türlü ekonomik sistem vardır? bunlardan hangisi daha kalıcı bir nitelik gösteriyor?
3. Maliye nedemektir?

yukarıdaki bahiste anlatılanlar ekonominin önemine sanırız ki kavradınız. Ekonomik olaylar ve konomik gelişme, hem bireylerin hem de toplumun varlığını sürdürmesi, ve ilerlemesi için temeldirler. Hemen her toplum ekonomik bakımda güçlü ve ileri olmanın hevesi ve ülkesi içindedir.
Acaba bu bakımdan Osamanlı Devleti nin Durumu nasıldı?
Tarım, sanayi,kapitülasyon kavramları üzerinde düşününüz
Kuruluşunda sona ermesine Değin Osmanlı Devleti’nin ekonomomisi tarıma dayalı idi.
İXVI. Yüzyıl. ortalarına kadar gelişmiş bir ticari hayatı, el gücü ile çalışan dokuma tezgahları, ufak el sanatları, tarıma dayalı ekonomiyi güçlendiriyordu. XVII. Yüzyıla kadar, devletin ülkesi hep genişlediğinden, tarıma dayalı gelirlerde bir düzenlilik ve zaman zaman artış vardı. Devlet mailyeyiside bundan dolayı düzgündü.

XVI. Yüzyıl sonlarına doğru, Osmanlı ülkesinin dünya ticaretinde oynadığı rol yeni yolların bulunması yüzünden hızla azalmaya başladı. Ülkenin genişlemesi durmuş Batı ve Doğu ile sürekli olarak savaşılması maliyeyi de bozulma sürecine itmiştir. Batı devletlerinin yeni üğlkeler bulmaları, oralardan bol ve ucuz mallar getirmeleri avrupa’da yepyeni bir bir ekonomi çağını açmıştır Batıda sermaye birikimi hızla artmaya başladı. Osmanlı Hukümeti ekonomik durumun bozulduğunu fark etmişti. Bunun için batılı büyük devletlere bazı ekonomik kolaylıklar sağlandı; yani, onlara mallarını Osmalı ülkesinde dilekleri gibi satma, Osmanlı mallarını da diledikleri koşullarla alma imkanı ve ayrıcalığı tanındı. Kapitülasyon adını verdiğimiz bu ayrıcalıklar, beklenenin tam tersini doğurdu. Batılı devletler osmanlı ekonomisine gidere egemen olmaya başladılar. Ucuz bir biçimde yurda diledikleri gibi soktuları mallar Osmanlı el sanatlarını öldürdü Ucuz bir biçimde satın aldıkları tarım ürünleri dolayısı ile halk iyice yoksullaşmaya başladı. Bu arada, durmadan süren savaşların maliye getirdiği ağır yük de gene halkın sırtından karşılandı.

xvııı. Yüzyılda buharlı makinelerinin bulunması batı’da yeni bir ekonomik çığır açtı: Sanayi Devrimi Daha önce başlayan sermaye birikimi her çeşit ve ucuz mal üreten sanayi devrimi. daha önce başlayan sermaye birikimi her çeşit ve ucuz mal üreten sanayiye yöneldi. Hızlı bir senayileşme Batı ‘nın çehresini değiştirdi. Batılı devletler, bir yandan edindikleri sömürgelri genişletir ve oralarda pazarları ellerine geçiriken, bir yandan da Osmanlı Devleti başta olmak üzere, sanayileşme sürecine geçememiş ülkelere ekonomik bakımdan iyice yerleşiyorlardı. Kapitülasyonlar bu bakımdan çok elverişli bir araç idiler. Böylece Osmanlı Devleti ‘nde ekonomik kalkınmanın temeli olan sermaye birikimi hiç mi hiç geçekleşmiyor, bu da zaten ilimsel bakımdan da tanınmayan sanayileşmeyi tam anlamıyla imkansız kılıyordu.

Bunalan Devlet XIX. yüzyıl ortalarında başarısızda olsa bir reform dönemine girdi.

Osmanlıda  Şer’i ve Örfi Vergilerden elde edilirdi. Daha fazla bilgi için aşağıdaki bağlantı linkini kullanın;

Osmanlı Devletinde Ekonomi

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>